FISIOTERÀPIA NEUROLÒGICA

fisioterapia neurológica

És la part de la fisioteràpia que se centra en el tractament dels pacients afectats neurològicament. Des de la Fisioteràpia Neurològica abordem patologies com el Parkinson, Hemiplegia, Atàxia, Paràlisi Cerebral Infantil 'PCI', Hidrocefàlia, Esclerosis Múltiple, Esclerosis Lateral Amitrófica 'ELA', Distrofia Muscular...

Els objectius que pretenem obtenir són:

  • Millorar la marxa.
  • Donar major estabilitat.
  • Reduir els tremolors, l'espasticidad i la fatiga.
  • Millorar la capacitat i l'autonomia.
  • Contribuir a la millora en les activitats de la vida diària.

Durant el tractament s'aniran aplicant una sèrie de tècniques amb la intenció de millorar les capacitats físiques i les alteracions estructurals del pacient per a, d'aquesta manera, rehabilitar o millorar la qualitat i eficàcia dels seus moviments i de la seua postura. Açò repercuteix en la qualitat de vida i el benestar del pacient neurològic.

Volver