FISIOTERÀPIA RESPIRATÒRIA

fisioterapia respiratoria

La fisioteràpia respiratòria és una ferramenta complementària al tractament mèdic en diferents patologies pulmonars com l'EPOC, bronquièctasis, postneumonías, fibrosi quística, atelectasia, postinfarto, cardiopaties pre i postoperatòries, cirurgia pulmonar, cardíaca, etc.

Constituïx una alternativa terapèutica, tant preventiva com educativa, que accelera la recuperació funcional del pacient. Per tant, millora la qualitat de vida, proporcionant alleugeriment i benestar.

Tot això a través de l'adaptació progressiva a l'esforç i prevenint complicacions respiratòries i cardiovasculars. Aixi com l'ensenyança d'exercicis respiratoris i consells posturals realitzables de manera autònoma per part del pacient a casa.

Els procediments de treball es basen en dos punts:

  • La teràpia física, que consistirà en fisioteràpia respiratòria i exercicis respiratoris.
  • L'entrenament muscular, dels músculs respiratoris i perifèrics.
Volver